Qui som?

L’AFA Sant Josep Gràcia és l’associació de totes les famílies dels alumnes de l’escola. És, per tant, el canal de participació de les mares i els pares dels alumnes en el centre escolar, per treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa.

Som una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports (IBE) i les ’activitats esportives realitzades fora d’horari escolar homologades accedeixen al sistema de subvencions per a les famílies per a la participació de nens/es i joves entre 6 i 17 anys.

L’AFA té en la seva assemblea l’òrgan rector. A partir d’aquesta es constitueix la Junta Directiva de l’AFA, que administra i representa l’associació.

Els càrrecs electes de l’AFA són Presidenta, Viecepresidenta, Secretària i Tresorer. A més, la junta inclou els diferents vocals, el representant de l’AFA al Consell Escolar i la Comissió de Delegats de curs.

L’Assemblea es reuneix dos cops a l’any. La Junta de l’AFA convoca mensualment els seus membres. La comissió de vocals de curs es reuneix periòdicament.

Els nostres objectius són:

Representar i defensar els interessos del conjunt de les famílies que formen la comunitat educativa.

Promoure i fer difusió de les activitats extraescolars organitzades per l’escola per contribuir a la formació integral dels alumnes.

Afavorir amb les nostres activitats una relació propera entre l’escola i la família, entre mares/pares, tutors, mestres i direcció de l’escola.

Estatuts AFA Sant Josep

Presentació assemblea juny 2022

Presentació assemblea novembre 2021